Katrin´s  Omsorgsservice

     Katrin@Katrins-Omsorgsservice.dk 

   Tlf: 60 20 16 99 

 

   

   Siden opdateret for  sidste  gang den 28.2.2015...

   SE BAGEFTER PÅ MIN NY HJEMMESIDE - TAK :-)

                          

 

 

 

 

 

 

 

Kære teamleder/koordinator …

 -  på et hospice, et hospital, et plejehjem, et aflastnings- og genoptræningscenter, i hjemmeplejen eller i handicapområdet, i et team til respirationsovervågning, faste vagter o.m.m.  

 -  i Nordsjælland eller Hovedstadsområdet… 

 

Som sygeplejerske tilbyder jeg hermed mit arbejde som aften- og nattevagt og som fast vagt i jeres hus... 

Hvem I ringer til ?  Katrin's Omsorgsservice …

Katrin Hammerich Lacart, født 1965 - Autorisation fra januar 2012.

Hvem I får ?  Mine erfaringer og kvalifikationer …

Jeg er en meget engageret medarbejder – 100% pålidelig, stabil, flittig, hjælpsom og fleksibel, kreativ og initiativ. Med min rigtige indstilling (kald) til professionen sygeplejerske og mit altid gode humør udfører jeg arbejdet professionelt – også i en travl og hektisk hverdag og i uforudsigelige situationer, hvor jeg kan bevare overblikket.

Udefra en mindre introduktion til stedet og rutiner klarer jeg arbejdet selvstændig. Jeg er et meget omsorgsorienteret menneske som godt og gerne lytter på de andres ønsker og gerne giver god omsorg og pleje efter deres behov, dog altid med tanken om vedligeholdelse af funktioner og færdigheder og om at øge egenomsorg. Med min positive og løsningsorienterede indstilling glæder jeg mig til udfordringer og nye opgaver.   

I mit arbejde på flere plejehjem, i hjemmeplejen, på et aflastnings- og genoptræningscenter, og på sygehuse har jeg samlet intense og omfattende erfaringer - især i palliativ pleje, pleje af kronisk syge og rehabilitering - det blev suppleret med kurser i samme områder.

Mine mange faste vagter på psykisk syge beboer/patienter førte til en øget interesse for psykiatrien, og derfor har jeg været deltager i sommerskolen på Psykiatrisk Center Skt. Hans i Roskilde i 2010 og 2011. Jeg er et åbent og tolerant menneske, hviler i mig selv, og kan derved godt håndtere anspændte situationer og stress.

Jeg er vant til at tage ansvar og til at bruge mine kompetencer.

Samtaler og dokumentationer kan fortages på dansk, engelsk og tysk. Jeg har godt kendskab til pc (Windows og Mac) og har haft kursus og arbejdet med UNIQ-AVALEO, VITÆ-CSC og OPUS.          Skriver "10-fingers-blindskrift".

Et kort CV: Gymnasiet/studentereksamen i Tyskland, jurastudium til 1. eksamen, selvstændig i finansbranchen med afsluttet uddannelse ved IHK-Tyskland, i Danmark arbejdet som butiksassistent, senere som butikssouschef, skiftet til pleje- og sundhedsbranchen ved at arbejde som fastansæt nattevagt på plejehjem med omfattende vikar-/timelønarbejde som dag-, aften- og nattevagt på plejehjem, i hjemmeplejen og på aflastning ved siden af. Opsigelse til den 01.01.2009 fra min side pga. studiestart – men fortsat arbejdet i huset med timelønaftale plus vikararbejde i hjemmeplejen. Er altid interesseret i at udvide min horisont - derfor siden 1.3.2010 fastansæt på et aflastnings- og genoptræningscentre med akut-pladser... hvor jeg siden 1.2.2012 er ansæt som sygeplejerske. Supplerende tilknyttet et respirationsovervågnings-team til respirationsovervågning i eget hjem.

Siden juni 2013 til d.d. (28.2.2015) ansæt hos Frederikssund Kommune som fast nattevagt på Rehabiliteringen.

Skriftlige anbefalinger …

-     Fra butikken: "Katrin har været en god og stabil medarbejder med ganske få fraværsdage. Hun har hurtigt tilegnet sig stor viden om forretningens forskellige produkter, og har været vellidt af både kunder og kollegaer. Katrin er dygtig til sprog dansk - tysk - engelsk. Hun har tidligt påtaget sig ansvar, og har stået for indkøb og mercindising for dele af varesortiment." 

-     Fra plejehjemmet: " ... Desuden har Katrin taget mange ekstra vagter og har dermed et godt helhedsblik over hele døgnrytmen på ... Katrin er meget energisk og ansvarsbevist, arbejder meget modent og fornuftigt med opgaverne og er meget lærevillig. Katrin har et venligt og åbent væsen og har en god kontakt til beboerne og kollegaerne."

-     Fra klinikstedet: " ... du har masser af gå-på-mod og er frisk på nye udfordringer. Du har et positivt sind og er åben for både personale, beboere og pårørende. Du er fyldt med ideer og ivrig efter at implementere dem i dagligdagen. Du er god til at tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere din sygepleje .... opmærksom på beboernes adfærd og ..."          

     Originalerne kan sendes/ fremvises. 

 

 

Katrin´s Omsorgsservice

   Tlf. +45  60 20 16 99

 

Katrin@Katrins-Omsorgsservice.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mit arbejde lægger jeg vægt på balance mellem naturvidenskabelig

og

  humanistik   

sygepleje ...